Call when You Want: Family Mart’s “Application Center”

■ Someone will always be available, so you can put your mind at ease: Family Mart Application Center

3

You discover an appealing job listing that matches the conditions you are looking for in a part-time job! This is where you want to work!

 

At a time like this, how would you apply? Recently, many employers accept online applications or email applications, but aren’t there plenty of people who would rather apply by phone, talking directly with someone and deciding the interview date then and there?

 

However, when applying by phone, you might not always be able to get through to the hiring manager immediately. Maybe they’re not there, or it’s a busy time; it’s difficult for the caller to consider all these.

 

That is why Family Mart receives all its part-time job applications at a specialized call center that lets you call with peace of mind. The business hours are 10:00 AM to 7:00 PM every day except on New Year. Even weekends and bank holidays have the same business hours.

 

Because staff specializing in accepting applications are waiting on the other line, if you call within the abovementioned business hours, you will almost certainly get through (you may not be able to get through when the lines are busy).

 

Those who find speaking to someone at the store a little intimidating may find speaking with a specialist over the phone easier.

 

They handle inquiries regarding applications with care, so please contact them if there is a job listing you are interested in!

 

Click here for hiring Family Mart locations

https://www.conveniz.com/search/?q=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88&navi_keyword_bt.x=0&navi_keyword_bt.y=0 

“Công việc tại trụ sở chính” : liên kết với SV trên toàn quốc để tiến hành phỏng vấn!

 Công việc tại trụ sở chính: liên kết với SV trên toàn quốc để phỏng vấn

 

Xin chào, chúng tôi là Công ty cổ phần D-Round quản lý trang “Gas man job”.

 

Công ty chúng tôi có hoạt động “Nhận ủy thác từ các trạm xăng”. Nghĩa là chúng tôi được trạm xăng của các vùng ủy thác vận hành các cửa hàng theo thời gian quy định. Do đó chúng tôi tiến hành tuyển dụng trên toàn quốc nhân viên làm việc tại các cửa hàng.

 

Hàng ngày, tại trụ sở chính ở Tokyo chúng tôi tiến hành sắp xếp lịch phỏng vấn, liên lạc với các SV (giám sát viên) ở các vùng, xác nhận kết quả phỏng vấn v.v…để các buổi phỏng vấn cũng như thủ tục vào công ty của các quý vị đã ứng tuyển được tiến hành trôi chảy.

 

Thông thường, khi tiến hành phỏng vấn với người có nguyện vọng làm việc tại các cửa hàng mà chúng tôi đã nhận ủy thác thì SV tại các vùng sẽ đến tìm hiểu vùng xung quanh cửa hàng gần đó. Nếu có sơ sót khi liên lạc với người đã đăng ký ứng tuyển hoặc xảy ra nhầm lẫn nào đó sẽ gây phiền hà trong ngày phỏng vấn.

 

Để không xẩy ra những vấn đề này, toàn thể nhân viên trụ sở chính luôn hết sức lưu tâm khi tiến hành các thủ tục liên lạc hàng ngày.

 

Các quý vị có “ý muốn làm việc tại D-Round”, xin vui lòng liên lạc với trụ sở chính nếu có điều gì chưa rõ về việc ứng tuyển cũng như nội dung công việc!

4

【MINI STOP的網路面試】令人緊張的面試當天!

★徹底解説MINI STOP的「網路面試」 〜令人緊張的面試當天!

上一次,我們已經說明只要有智慧型手機或電腦,就能隨時隨地接受打工面試的MINI STOP網路面試」的面試預約手續了

今天要告訴大家的,就是面試當天的流程!

這個系統令人高興的地方,就是會在面試前一天及當天傳送提醒。主旨是「天的面試預約通知」、「1小時候即將開始面試」的郵件會傳送到大家註冊的電子郵件信箱,所以不需要擔心不小心忘記面試的時間日期!

※如果臨時有事,也可以事先更改面試時間

到了面試當天,只要輸入事先發行的面試預約號碼及電子郵件信箱,就能登入面試房間。在這個時候,你這邊的準備就完成了! 會呈現進入面試房間的狀態

只要出現「企業上線了」的文字,即表示面試雙方都準備好了。按下「開始面試」的按鍵之後,就會與人事主管的畫面連線。有點緊張呢⋯⋯!

大家最在意的面試實況,我們也會在下次告訴大家!

スクリーンショット 2017-12-13 16.13.19 スクリーンショット 2017-12-13 16.13.31 スクリーンショット 2017-12-13 16.13.49 スクリーンショット 2017-12-13 16.14.00

Ministop Web Interview: The Heart-Pounding Day of the Interview!

★ A thorough explanation of Ministop Web Interviews: The heart-pounding day of the interview!

Ministop Web Interviews makes job interviews possible anytime, anywhere as long as you have a smartphone or PC. Last time, we explained the process for completing an interview booking.

Today, we’ll finally discuss the procedure the day of the interview!

One good thing about this system is that it sends a “reminder” the day before and the day of the interview. Emails with the subject lines “Notification of your interview tomorrow” and “Interview starts in one hour” will be sent to the email address you registered. You won’t have to worry about accidentally forgetting the date!

* If something comes up and the date no longer works for you, you can also change the schedule in advance.

Now then, the day of the interview. Log in to the interview room by entering your email address and the interview booking number issued in advance. At this point, your preparation is complete! You are in the interview room.

Once the display says, “The company is online,” you are both ready to go. Push the “Start Interview” button to connect with the recruiter’s screen. Your heart pounds a little!

Next time, we’ll enlighten you on what you are most curious about—what the interview is like!

スクリーンショット 2017-12-13 16.07.56 スクリーンショット 2017-12-13 16.08.21 スクリーンショット 2017-12-13 16.08.36 スクリーンショット 2017-12-13 16.08.54

“Phỏng vấn qua WEB của Ministop”: hồi hộp ngày phỏng vấn!

★Giải thích cụ thể về “Phỏng vấn qua WEB” của Ministop: hồi hộp ngày phỏng vấn!

 

 “Phỏng vấn qua WEB của Ministop” là chương trình giúp bạn có thể dự phỏng vẩn việ c làm thêm ở mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có điện thoại di động hoặc máy tính cá nhân. Lần trước chúng tôi đã giải thích về trình tự để hoàn thành việc đăng ký lịch phỏng vấn.

 

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về trình tự thao tác trong ngày phỏng vấn!

Điểm tiện lợi của chương trình này là việc bạn sẽ được nhận “Thư nhắc nhở” vào ngày trước ngày phỏng vấn và ngày phỏng vấn. Sẽ có Email gửi đến địa chỉ bạn đã đăng ký với tiêu đề “Thông báo về lịch phỏng vấn đã đăng ký vào ngày mai”, “Buổi phỏng vấn sẽ bắt đầu sau 1 giờ”. Bạn sẽ không phải lo lắng do sao nhãng mà quên mất ngày giờ phỏng vấn!

* Nếu phát sinh việc bận vẫn có thể thay đổi lịch phỏng vấn từ trước.

 

Nào, đã đến ngày phỏng vấn. Chỉ cần nhâp số đăng ký phỏng vấn mà bạn đã được nhận từ trước và địa chỉ Email là có thể đăng nhập vào phòng phỏng vấn. Lúc này phần chuẩn bị từ phía bạn đã hoàn thành! Bạn đã vào phòng phỏng vấn.

 

Khi có thông báo “Phía công ty đã online” là cả hai phía đã chuẩn bị xong. Chỉ cần bấm nút “Bắt đầu phỏng vấn” là màn hình của bạn sẽ được kết nối với màn hình của người phụ trách tuyển dụng.

Hồi hộp nhỉ……!

Lần tới chúng tôi sẽ giới thiệu về nội dung buổi phỏng vấn, chắc các bạn rất muốn biết!

 

スクリーンショット 2017-10-04 16.58.33 スクリーンショット 2017-10-04 16.58.59 スクリーンショット 2017-10-04 16.59.28 スクリーンショット 2017-10-04 17.00.30