Thông tin hữu ích dành cho du họcsinh làm thêm (2): hãy nhớ các vấn đề về “tiền”

■Thông tin hữu ích dành cho du họcsinh làm thêm (2): hãy nhớ các vấn đề về “tiền

2

“Muốn làm thêm tại Nhật Bản!”

Trang tuyển dụng vào cửa hàng tiện lợi Z cung cấp các thông tin hữu ích dành cho du học sinh muốn làm thêm. Lần này là lần cung cấp thông tin thứ 2, chúng tôi sẽ nói chuyện về vấn đề hết sức quan trọng đó là “tiền”.

 

Nhật Bản cũng như các nước khác trên thế giới có luật quy định về “mức lương tối thiểu”. Luật này quy định số tiền lương tối thiểu mà công ty hoặc chủ doanh nghiệp phải thanh toán để đảm bảo cuộc sống cho người làm việc.

 

Điển hình của quy định này là “mức lương tối thiểu theo khu vực”. Nội dung của quy định này là về mức lương giờ tối thiểu quy định căn cứ theo giá cả và đặc tính khu vực của 47 địa phương trên toàn Nhật Bản. Quy định về mức lương này được sửa đổi hàng năm và mức lương mới có hiệu lực từ tháng 10. Những năm gần đây mức lương này liên tục tăng.

 

Chúng ta hãy cũng xem một vài mức lương tối thiểu theo khu vực hiện nay. Mức lương tối thiểu cao nhất Nhật Bản là của thủ đô Tokyo với “lương giờ 932 yên”, cao tiếp theo là Tỉnh Kanagawa với “lương giờ 930 yên”. Ngoài ra còn có Tỉnh Osaka với “lương giờ 883 yên” và Tỉnh Aichi với “lương giờ 845 yên”. Điều này cho thấy có sự khác nhau về mức tiền lương giữa các địa phương.

 

(Nguồn: “Danh sách mức lương tối thiểu theo khu vực trên toàn quốc” của Bộ lao động và phúc lợi)

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

Chế độ mức lương tối thiểu của Nhật Bản được áp dụng cho tất cả mọi người làm việc tại Nhật Bản. Đương nhiên không có việc mức lương tối thiểu khác nhau do quốc tịch. Hơn nữa mức lương này chỉ là “mức tối thiểu”. Có rất nhiều cửa hàng ở các thành phố lớn thiếu người nên có lương giờ cao hơn nhiều so với mức lương tối thiểu.

 

Bạn phải dành thời gian quý báu tại Nhật Bản để làm việc do đó hãy tìm hiểu kỹ các thông tin quan trọng về “tiền” nhé!!