Thông tin hữu ích dành cho du học sinh làm thêm (3): “lịch làm việc” được sắp xếp như thế nào?

■Thông tin hữu ích dành cho du học sinh làm thêm (3): “lịch làm việc” được sắp xếp như thế nào?

 

Trêntrang “Tuyển dụng vào cửa hàng tiện lợi Z” chuyên tiến hành tuyển dụng cho các cửa hàng tiện lợi đang liên tục gửi đến các du học sinh đang tìm việc làm thêm tại Nhật Bản những thông tin hữu ích!

 

Chủ đề lần này là “lịch làm việc”. Các việc làm ngắn hạn ví dụ như việc làm thêm v.v…có điểm hấp dẫn nhất là từng nhân viên có thể làm việc theo lịch phù hợp với bản thân mình. Vậy các lịch làm việc này được sắp xếp như thế nào?

3

Nhiều cửa hàng tiện lợi sắp xếp lịch làm việc theo nguyện vọng của từng nhân viên ví dụ như về “ngày có thể làm việc”, “khoảng thời gian có thể làm việc”. Mỗi cửa hàng có tần suất sắp xếp lịch làm việc khác nhau ví dụ như mỗi tháng 1 lần, 2 tuần 1 lần, hàng tuần v.v…

 

Nếu xem các thông tin tuyển người của các cửa hàng tiện lợi bạn sẽ thấy các cửa hàng đưa ra nhiều điều kiện mềm dẻo ví dụ như “có thể làm việc 1 tuần từ 1, 2 buổi trở lên”, “có thể làm việc 1 ngày từ 3 giờ trở lên”… Các điều kiện này thật hấp dẫn đối với các bạn vừa học vừa làm thêm tại Nhật Bản.

 

Ngược lại phía người đi làm cũng cần phải đưa ranguyện vọng trên cơ sở đã cân nhắc kỹ lưỡng “xem lịch làm việc này bản thân có thể chắc chắn làm việc có trách nhiệm được không”. Nếu lịch làm việc đã sắp xếp xong mà bạn lại xin nghỉ ngay trước lúc làm việc thì cửa hàng sẽ rất khó khăn do số nhân viên có hạn. Hơn nữa cũng có thể do tình hình của cửa hàng mà có trường hợp bạn sẽ không được đáp ứng đúng hết các nguyện vọng.

 

Ngoài ra du học sinh còn bị pháp luật hạn chế về thời gian làm việc. Bạn phải tự kiểm tra chắc chắn các điều kiện làm việc của bản thân để có thể tiếp tục làm thêm theo lịch làm việc không quá sức đối với bạn nhé!