“Việc làm thêm của sinh viên nước ngoài”: Để luôn “đảm bảo cân bằng giữa học tập và công việc”

■Việc làm thêm của sinh viên nước ngoài: Để luôn “đảm bảo cân bằng giữa học tập và công việc”

Khi sinh viên nước ngoài làm thêm, điều quan trọng là không những phải tuân thủ các quy tắc do pháp luật quy định mà còn phải luôn nhớ “mục đích vốn có của việc đến Nhật Bản“.
Tôi muốn nhắc lại với bạn những điều cơ bản này.

Người giải thích lần này là Ông Ariga Akinori, Giám đốc điều hành kiêm Chánh văn phòng của Hiệp hội phát triển giao lưu nguồn nhân lực quốc tế (IPESA) vốn là tổ chức hỗ trợ du học sinh.

 

 

==========

Trong số các sinh viên nước ngoài làm thêm chắc sẽ có một số bạn luôn nghĩ “cố gắng hết sức để có nhiều thu nhập” .

 

Luật pháp Nhật Bản quy định phải trả thêm phụ cấp cho phần công việc làm vào ban đêm (sau 22 giờ).
Vì vậy làm việc vào ban đêm sẽ có lợi hơn về thu nhập so với ban ngày dù là cùng một công việc.

Tuy nhiên, sinh viên nước ngoài phải đến trường để học vào ban ngày.
Mặc dù mục đích vốn có của việc đến Nhật Bản là học tập nhưng do liên tục làm thêm vào ban đêm nên sẽ gây ảnh hưởng đến việc học tập tại trường.

Vì quá cố gắng làm việc vào ban đêm mà ngủ gật do không đủ sức tham gia giờ học ban ngày… Tôi muốn bạn có ý thức đầy đủ về việc “đảm bảo cân bằng giữa học tập và làm thêm” để tránh mắc phải tình trạng như trên.

==========
Cơ quan hợp tác phỏng vấn:
Hiệp hội phát triển giao lưu nguồn nhân lực quốc tế (IPESA)
http://www.ipesa.org/index.html